TA-BOO!

Via San Felice, 24a - 40122 Bologna - Tel. 051261970

Novità: KAWASAKI

KAWASAKI KAWASAKI 750 Z2 RED   1/12 AOSHIMA 104620 € 32.00 visualizza dettaglinon disponibile KAWASAKI KAWASAKI 900 SUPER4 Z1 METALLIC BROWN   1/12 AOSHIMA 104613 € 32.00 visualizza dettagliaggiungi al carrello KAWASAKI KAWASAKI 900 SUPER4 Z1 YELLOW   1/12 AOSHIMA 104590 € 32.00 visualizza dettagliaggiungi al carrello KAWASAKI Kawasaki Ki-61-Id Hien - (Tony)   1/72 TAMIYA 60789 € 25.00 visualizza dettaglinon disponibile KAWASAKI KAWASAKI NINJA GPZ 900 5R "TOP GUN"   1/32 HOTWHEELS CFR29 € 12.00 visualizza dettaglinon disponibile KAWASAKI Kawasaki Ki-61-Id Hien (Tony)   1/48 TAMIYA 61115 € 42.00 visualizza dettaglinon disponibile KAWASAKI KAWASAKI NINJA H2R   1/12 TAMIYA 14131 € 53.00 visualizza dettagliaggiungi al carrello KAWASAKI KAWASAKI 750 RS ZII SUPER CUSTOM   1/12 AOSHIMA AO041789 € 33.50 visualizza dettaglinon disponibile KAWASAKI KAWASAKI 900 SUPER 4 Z1   1/12 AOSHIMA AO040980 € 30.00 visualizza dettaglinon disponibile KAWASAKI GPZ 900R BLACK   1/12 SCHUCO 6746 € 108.00 visualizza dettaglinon disponibile KAWASAKI KR350 A.MANG WORLD CHAMPION  1981 1/12 MINICHAMPS 122814002 € 126.00 visualizza dettagliaggiungi al carrello KAWASAKI 900 Z1 SUPER 4 YELLOW  1972 1/12 MINICHAMPS 122164101 € 115.00 visualizza dettaglinon disponibile KAWASAKI Z2 750 RS RED  1973 1/12 MINICHAMPS 122164300 € 115.00 visualizza dettaglinon disponibile KAWASAKI NINJA ZX-RR NAKANO/DE PUNIET MOTO GP  2006 1/12 TAMIYA 14109 € 43.00 visualizza dettagliaggiungi al carrello KAWASAKI Z1 900 SUPER 4 METALLIC BROWN/ORANGE  1973 1/12 MINICHAMPS 122164100 € 115.00 visualizza dettaglinon disponibile KAWASAKI MACH III WHITE   1/12 MINICHAMPS 122164700 € 115.00 visualizza dettaglinon disponibile KAWASAKI NINJA ZX-14 SPECIAL COLOR EDITION  2006 1/12 TAMIYA 14112 € 49.00 visualizza dettaglinon disponibile KAWASAKI ZX-12R NINJA  1999 1/12 TAMIYA 14084 € 38.00 visualizza dettaglinon disponibile